Fysik

MHS-formler


Vi har en enkel harmonisk rörelse (MHS) när den kan beskrivas med harmoniska tidsfunktioner såsom sinus eller kosinus.

Här är en lista med formler om detta innehåll.

Periodisk och svängande rörelse
Rörelseperiod

Rörelsefrekvens

Frekvens och periodekvivalens

Tidsfunktioner
töjning

hastighet

acceleration

puls

MHS-styrka
styrka

MHS-kraft konstant

puls

Rörelseperiod

Rörelsefrekvens

Fjädermassoscillator
styrka

period

Enkel pendel
styrka

period


Video: Klassenmama (December 2021).