Fysik

Skrå rörelse


Horisontellt kast

Detta är en egenhet vid den sneda rörelsen där startvinkeln är noll, det vill säga den lanseras horisontellt.

Till exempel när ett barn sparkar en boll som faller på en klippa, eller när en trädgårdsmästare vattnar en trädgård med en horisontellt orienterad slang.

Till exempel:

(Cefet-MG) En ping pongboll rullar på ett bord med en konstant hastighet på 0,2 m / s. Efter att ha lämnat bordet faller det och når golvet på ett avstånd av 0,2 m från bordets fötter. Förutsatt att g = 10 m / s² och försumbar luftmotstånd bestämmer:

(a) bordets höjd,

(b) den tid som bollen tar för att nå marken.

(A)

och cos0 ° = 1, sedan:

med tanke på den ursprungliga horisontella positionen för möbler noll och isolering t:

Men i det här fallet tyngdkraften (g) kommer att vara positiva på grund av att rörelsen är i samma riktning som accelerationen.

, men sin0 ° = 0, då:

med tanke på det ursprungliga vertikala läget noll och ersätter t:

(b) Genom att känna till tabellens höjd är det möjligt att beräkna tiden tillbringad med tidsförskjutningsfunktionen:

, men sin0 ° = 0, då: