Fysik

Optiska formler


Optik är den gren av fysik som studerar de fenomen som har strålande energi som sin avgörande orsak.

Här är en lista med formler om detta innehåll.

Ljusreflektion
Lag för brytning

speglar
Plana speglar Virtuell bild, direkt och lika stor som objektet.
Association of Flat Mirrors

Konvexa speglar och konvergerande linser Virtuell bild, direkt och mindre än objektet.
Gauss-ekvation

förlängning

Ljusbrytning
Absolut brytningsindex i ett medium

Snell-Descartes lag

Relativt brytningsindex mellan två media


Video: Beräkning av ett ämnes kemiska formel (November 2021).