Kemi

Lewis


Gilbert Newton Lewis föddes i Weymouth, Massachusetts, 23 oktober 1875. Han var en ledande kemist som studerade kemiska bindningar.

Han fick en doktorsexamen från Harvard University 1899. I Tyskland studerade han vid Leipzig och Göttingen. Han ledde vikten och måttkontoret på det statliga laboratoriet på Filippinerna från 1904 till 1905. Han gjorde lite arbete med termodynamik. Han var professor i fysisk kemi vid Massachusetts Institute of Technology från 1907 till 1912. Fortfarande 1912 flyttade han till University of California, Berkley.

1916 började han utveckla idén att kemiska bindningar baseras på elektronisk delning och överföring. Av denna anledning är dess namn kopplad till en allmän definition av syror och baser. Han publicerade sina idéer i Valence and the Structure of Atoms and Molecules 1923.

1933 isolerade han deuterium, som är en av isotoperna av väte, som bildar tungt vatten. Det var Lewis som introducerade utformningen av valensskikten av atomer i kemiska bindningar för att underlätta visualisering av elektronöverföringar och delning.

Lewis dog i Berkley, Kalifornien den 23 mars 1946.

Video: Lewis Capaldi - Someone You Loved (Augusti 2020).