Fysik

Universella gravitationsformler


Universell gravitation är en grundläggande dragkraft som verkar bland alla föremål beroende på mängden materia de är gjorda av (massa).

Här är en lista med formler om detta innehåll.

Tyngdkraft
Tyngdkraft

Universal tyngdkraft konstant
Keplers lagar
Keplers första lag - Orbits Law

"Planeterna beskriver elliptiska banor runt solen, som upptar en av ellipsens fokuspunkter."

Keplers andra lag - Områdets lag "Segmentet som förenar solen med en planet beskriver lika områden med samma tidsintervall."
Keplers 3: a lag - Period of Law


Video: Universella rättigheter - universella lösningar (December 2021).