Fysik

Kalorimetriformler


Calorimetry är den gren av fysik som studerar energiutbyte mellan kroppar eller system när dessa utbyten sker i form av värme.

Här är en lista med formler om detta innehåll.

hetta
Känslig värme

Latent värme

Termisk kapacitet

Värmeväxling
Termisk balans
Värmeutbredning
Värmeflöde

körning Det händer när värme sprider sig genom ett termiskt ledande medium.
konvektion

Det är fenomenet där värme sprider sig genom rörelse av vätskemassor med olika tätheter.

bestrålning

Det är utbredningen av värmeenergi som inte kräver ett material för att hända, eftersom värme sprider sig genom elektromagnetiska vågor.

Video: Live PD: Gonna Need a Bigger Car Season 4. A&E (November 2020).