Fysik

Entropy-formler


Vi kallar entropi mått på störning av partiklar i ett fysiskt system.

Här är en lista med formler om detta innehåll.

entropi
Entropivariation


Video: Physik, Planck Strahlungsspektrum, Erklärungen zur Formel (November 2021).