Kemi

Lowry


Tomas Martin Lowry var en engelsk kemist som tillsammans med kemisten Johannes Nicolaus Bronsted utvecklade en syrabasteori.

Född 26 oktober 1874 i England. Han studerade kemi vid Central Technical College i London, där han arbetade i 17 år som assistent för Henry Edward Armstrong, en kemist som studerade organisk kemi och det joniska beteendet i vattenlösningar.

År 1898 studerade Lowry och bevisade experimentellt mutationen.

På Westminster Training College 1906 undervisade han i kemi. 1913 blev han chef för kemiavdelningen vid Guy's Hospital Medical School. Han valdes till medlem i Royal Society 1914.

Vid University of Cambrigde blev han den första professor i en ordförande i fysisk kemi. 1923 utvecklade Lowry sin viktigaste teori tillsammans med kemisten Johannes Nicolaus Bronsted. Var och en har självständigt utvecklat ett nytt koncept för syror och baser. Den nya protoniska teorin skulle senare bära namnet på de två forskarna, Bronsted-Lowry-teorin.

Lowry gick bort den 2 november 1936.