Fysik

Termodynamikövningar


Andra termodynamiklagen

1. I en termisk maskin tillförs 3 kJ värme av den heta källan till början av cykeln och 780J överförs till kallkällan. Vad är det för arbetet som maskinen gör om vi anser att all energi som inte förvandlas till värme går till arbete?

Den andra lagen om termodynamik säger att:

Så, genom att ersätta värdena i ekvationen, har vi:

2. Vad är avkastningen för den termiska maskinen från föregående övning?

Att vara avkastningen på en termisk maskin som ges av:

Att ersätta värdena i ekvationen:

Eller i procent:

Carnot cykel

1. En Carnot-cykelmaskin har en varmkälltemperatur på 330 ° C och en kallkälla vid 10 ° C. Hur fungerar den här maskinen?

lösning:

Att vara avkastningen på en Carnot-cykelmaskin som ges av:

där:

T1= varm källtemperatur;

T2= kall källtemperatur.

Men de använda temperaturerna måste vara i absolut skala, så vi måste omvandla dem. sålunda:

Att tillämpa dessa värden på inkomstekvationen ger: