Fysik

Problem med magnetfält


1. Ett magnetfält som påverkar en elektron (laddning -e) som korsar fältet i vinklar mot ljusets hastighet (c = 300.000.000 m / s) har en kraftvektor med intensitet 1N.

Vad är intensiteten hos detta magnetfält?

Att känna till ekvationen som beräknar intensiteten hos magnetfältet, med rörelse vinkelrätt mot fältet:

2. I ett magnetfält på 10²T-intensitet lanseras en 0,0002C laddad partikel med en hastighet av 200000 m / s, i en riktning som bildar en vinkel på 30 ° med magnetfältets riktning, som visas på figuren:

Hur stark är den magnetiska kraften som verkar på partikeln?

För att beräkna den magnetiska kraften som verkar på denna partikel måste vi komma ihåg magnetfältets ekvation, generaliserad till godtyckliga riktningar för "frisättning". dvs:

3. I ett magnetfält med intensitet 100T, en laddad partikel C startas med hastighet m / s, i en riktning som bildar en vinkel på 30 ° med magnetfältets riktning. Hur stark verkar kraften på partikeln?

Med hjälp av ekvationen för magnetisk kraftintensitet: