Fysik

Elektrisk potential


Arbeta med en elektrisk kraft

Arbetet att en elektrisk laddning utför är analogt med det arbete som görs av de andra potentiella energier som används i mekanikstudiet, nämligen:

Om vi ​​föreställer oss två punkter i ett elektriskt fält kommer var och en av dem att ha potentiell energi som ges av:

Att vara det arbete som görs mellan de två punkterna:

Men vi vet att när den betraktade kraften är elektrostatisk, då:

Potentiell skillnad mellan två poäng

Tänk på två punkter i ett elektriskt fält, A och B, var och en med en stolpe på ett annat avstånd från den genererande belastningen, det vill säga med olika potentialer. Om vi ​​vill veta skillnaden i potentialer mellan de två måste vi ta hänsyn till avståndet mellan var och en av dem.

Då har vi att dess spänning eller d.d.p (potentialskillnad) kommer att uttryckas av U och beräknas med:Video: Fysik 1 Elektrisk potential (December 2021).