Fysik

Elkraft


Elektrisk kraft som sprids av en ledare definieras som den mängd värmeenergi som passerar genom den under en tidsperiod.

Enheten som används för ström är watt (W), som betecknar joule per sekund (J / s)

Med tanke på att all förlorad energi i en krets är resultatet av Joule-effekten antar vi att energi som förvandlas till värme är lika med energi som förloras med en laddning. q passerar genom föraren. dvs:

Men vi vet att:

då:

logo:

Men vi vet det , så vi kan skriva det:

Till exempel:

Vad går strömmen genom en 60W glödlampa i en stad där nätspänningen är 220V?

Genom Ohms första lag måste vi Då kan vi definiera två sätt som relaterar elektrisk kraft till motstånd.

Så med det föregående exemplet, vad är motståndet mot lampans inner glödtråd?


Video: Bli beredare eller projektledare inom elkraft (November 2021).