Kemi

Kirchhoff


Gustav Robert Kirchhoff, tysk fysiker, föddes den 12 mars 1824 i Berlin. Han gav ett viktigt bidrag till vetenskapen inom området spektroskopi, utsläpp av strålkroppsstrålning, teorin om elasticitet och formulering av termodynamiska teorier.

Han var son till advokat Friedrich Kirchhoff och Johanna Henriette. Han tog examen från Konigsberg University i Preussen (dagens Ryssland) 1847. Han gifte sig med Clara Richelot, dotter till Richelot, en av hans matematiklärare. Samma år flyttade han till Berlin.

År 1845 formulerade det lagar baserade på principen om energibesparing och principen om bevarande av elektrisk laddning. Han var professor i fysik vid Heidelbergs universitet från 1854 till 1874. Han studerade tillämpningen av mekanisk värmeteori på fysiska och kemiska processer, ett värdefullt bidrag till teorin om ljusdiffraktion, reflektion och brytning.

1859, med Bunsen, började studier av spektralanalys. De upptäckte de kemiska elementen cesium och rubidium 1861. Han arbetade vid universitetet i Berlin från 1874 till slutet av sitt liv. Han blev partner till akademin.

Han har gjort andra anmärkningsvärda arbeten inom fysikområdet, såsom kvantteorier, emissionskraft, våglängd och temperatur, vätskor, hydraulik, optik och elektriska kretsar.

Kirchhoff dog i Berlin, 1887.

Video: LEY DE KIRCHHOFF MALLAS EJERCICIO 1 (Augusti 2020).