Fysik

Elfält (fortsättning)


Ytdensitet för belastningar

En kropp i elektrostatisk jämvikt, det vill säga när allt möjligt ansvarigt för dess elektrifiering ligger på ytan, kan kännetecknas av dess genomsnittliga ytdensitet av laddningar. vilket per definition är resultatet av den elektriska laddningskvotienten Q, vid ytan den.

Som enhet antagen i SI C / m².

Observera att för negativa laddningar är den genomsnittliga ytdensiteten för laddningar också negativ eftersom området alltid är positivt.

Medelbeteckningen används eftersom elektriska laddningar knappast är jämnt fördelade över hela kroppens yta, så det är möjligt att se att denna täthetsmodul är omvänt proportionell mot dess krökningsradie, det vill säga i vassa elektrifierade föremål. det finns en högre koncentration av laddning vid dess slut (spets).

Uniform Electric Field (CEU)

Vi säger att ett elektriskt fält är enhetligt i ett område när dess kraftlinjer är parallella och lika åtskilda från varandra, vilket innebär att dess elektriska fältvektor i detta område har på alla punkter samma intensitet, riktning och mening.

Ett vanligt sätt att uppnå ett enhetligt elektriskt fält är att använda två plana och lika ledande plattor. Om plattorna läggs parallellt med laddningar av samma intensitet men av motsatt signal, kommer det elektriska fältet som genereras mellan dem att vara enhetligt.