Fysik

Coulombs lag


Denna lag, formulerad av Charles Augustin Coulomb, hänvisar till interaktionskrafterna (attraktion och avstötning) mellan två punktliga elektriska laddningar, det vill säga med försumbar storlek och massa.
Som erinrar om att med principen om attraktion och avstötning lockas laddningar med motsatta tecken och med lika tecken avvisas, men dessa interaktionskrafter har lika intensitet, oavsett i vilken riktning vektorn som beskriver dem pekar.
Vad Coulombs lag säger är att Intensiteten för den elektriska kraften i interaktion mellan punktbelastningar är direkt proportionell mot produkten från modulerna för varje last och omvänt proportionell mot kvadratet på avståndet mellan dem.. dvs:

Där ekvationen kan uttryckas med en jämlikhet om vi betraktar en konstant k, vilket beror på mediet där lasterna finns. Det vanligaste värdet på k beaktas när denna interaktion sker i ett vakuum, och dess värde är lika med:

Då kan vi skriva Coulombs ekvation som:

För att bestämma om dessa krafter är attraktiva eller avvisande används produkten av deras laster, dvs.