Fysik

Faraday-Neumann Law


Även kallad magnetisk induktionslag, denna lag, som härrör från bidrag från Michael Faraday, Franz Ernst Neumann och Heinrich Lenz mellan 1831 och 1845, kvantifierar elektromagnetisk induktion.

Faraday-Neumanns lag hänför sig till den elektromotoriska kraften som genereras mellan terminalerna på en ledare som utsätts för magnetisk flödesvariation och flödesvariationmodulen som en funktion av ett tidsintervall där denna variation inträffar, uttryckt matematiskt av:

Det negativa tecknet på uttrycket är en följd av Lenz's Law som säger att den inducerade strömmen har en känsla som genererar ett inducerat flöde mittemot det induktiva flödet.