Fysik

Elektriskt fält


Precis som jorden har ett gravitationsfält, en laddning Q har också ett fält som kan påverka testbelastningarna q placeras på den. Och med denna analogi kan vi hitta:

Således, som för gravitationsfältets intensitet, det elektriska fältets intensitet (E) definieras som kvotienten mellan fältgenererande belastningsinteraktionskrafterna (Q) och bevis (Q) och själva bevisbelastningen (Q), dvs:

Det heter Elektriskt fält fältet etablerat vid alla platser i rymden under påverkan av en intensitetsgenererande last Q så att varje intensitetstestbelastning q utsatt för en interaktionskraft (attraktion eller avstötning) som utövas av Q.

Redan en korrekt lastför de syften som intresserar oss definieras som en punktlig kropp med känd elektrisk laddning, som används för att upptäcka förekomsten av ett elektriskt fält, vilket också möjliggör beräkning av dess intensitet.

Elektriskt fältvektor

När vi återgår till analogin med jordens gravitationsfält definieras det elektriska fältet som en vektor med samma riktning som interaktionskraften mellan den genererande laddningen. Q och bevisbelastningen q och med samma betydelse om q> 0 och motsatt om q <0. dvs:

Enheten som används av SI för det elektriska fältet är N / C (Newton per coulomb).

Vid tolkning av denna enhet kan vi dra slutsatsen att det elektriska fältet beskriver värdet på den elektriska kraften som verkar per lastenhet för de belastningar som är placerade i dess arbetsutrymme.