Fysik

Resistors Association


I en krets är det möjligt att organisera sammankopplade motståndsuppsättningar, kallad motståndsassociation. Föreningens beteende varierar beroende på kopplingen mellan resistorerna och dess möjliga typer: i serie, parallellt och blandad.

Serial Association

Att länka motstånd i serie betyder att ansluta dem i en enda väg, dvs.

Eftersom det bara finns ett sätt för den elektriska strömmen att passera, upprätthålls den genom hela kretsen. Potentialskillnaden mellan varje motstånd kommer att variera beroende på dess motstånd, så att den första Ohm-lagen följs, således:

Detta förhållande kan också erhållas genom kretsanalys:

Således är potentialskillnaden mellan kretsens start- och slutpunkter lika med:

Genom att analysera detta uttryck, eftersom den totala spänningen och strömintensiteten bibehålls, kan man dra slutsatsen att det totala motståndet är:

Det vill säga ett sätt att sammanfatta och komma ihåg egenskaperna hos en seriekrets är:

Stress (ddp) (U)splittringar
Nuvarande intensitet (I)är bevarad
Total motstånd (R) algebraisk summa av motstånden i varje motstånd.

Video: Association des résistance récepteur passif conducteur ohmique 2eme science et info (Oktober 2020).