Fysik

Ohms andra lag


Denna lag beskriver de kvantiteter som påverkar en elektrisk resistans hos en ledare, som citeras i dess uttalande:

Motståndet hos en homogen ledare med konstant tvärsnitt är proportionell mot dess längd och naturen hos materialet för dess konstruktion och är omvänt proportionell mot dess tvärsnittsarea. I vissa material beror det också på din temperatur.

Uttrycks av:

där:

ρ = resistivitet, beror på ledningsmaterialet och dess temperatur.

ℓ = ledarbredd

A = tvärsnittsarea.

Eftersom den elektriska motståndsenheten är ohm (Ω), då är den enhet som antagits av SI för resistivitet .


Video: Kjell-TV - Vad är spänning, ström och resistans? Hur funkar det? (December 2021).