Fysik

Motstånd


De är delar som används i elektriska kretsar vars huvudfunktion är att konvertera elektrisk energi till termisk energi, det vill säga de används som värmare eller som kylflänsar.

Några exempel på motstånd som används i vårt dagliga liv är: glödlampa, en glödlampa, värmaren av en elektrisk dusch, glödtrådarna som värms upp i ett växthus, bland andra.

I teoretiska elektriska kretsar anses det vanligtvis all motstånd som finns från motstånd, det vill säga anslutningarna mellan dem betraktas som idealiska ledare (utan motstånd), och representationerna används: