Fysik

Likström och växelström


Om vi ​​betraktar ett diagram i x t (intensitet av elektrisk ström per tid), kan vi klassificera strömmen enligt den kurva som finns, dvs.

Likström

En ström anses vara kontinuerlig när den inte ändrar sin mening, dvs. den är alltid positiv eller alltid negativ.

De flesta elektroniska kretsar arbetar med likström, även om inte alla har samma "avkastning" som för deras ix t-kurva, likström kan klassificeras enligt:

Konstant ström

En likström sägs vara konstant om dess graf ges av ett konstant linjesegment, dvs inte variabel. Denna typ av ström finns ofta i batterier.

Pulserande likström

Även om den inte ändrar sin riktning genomgår pulserande direkta strömmar periodvis variationer och är inte nödvändigtvis konstant mellan två mätningar med olika tidsintervall.

Grafillustrationen ovan är ett exempel på konstant likström.

Denna form av ström finns generellt i växelriktarkretsar.

Växelström

Beroende på hur strömmen genereras är den periodiskt omvänd, det vill säga ibland positiv och ibland negativ, vilket gör att elektronerna rör sig fram och tillbaka.

Denna typ av ström är vad vi hittar när vi mäter strömmen som finns i bostadsnätet, det vill säga strömmen som mäts i uttagen i vårt hus.