Fysik

Magnetfält


Det är regionen nära en magnet som påverkar andra magneter eller ferromagnetiska och paramagnetiska material som kobolt och järn.

Jämför magnetfält med gravitationsfält eller elektriskt fält så ser du att de alla har motsvarande egenskaper.

Det är också möjligt att definiera en vektor som beskriver detta fält, kallad magnetisk induktionsvektor och symboliserad av . Om vi ​​kan placera en liten kompass på en punkt under fälthandlingar vektorn kommer att ha riktning på den raka linjen i vilken nålen justeras och riktning där den magnetiska norrpolen för nålen pekar.

Om vi ​​kan spåra alla punkter där det finns en tillhörande magnetisk induktionsvektor ser vi linjer som kallas magnetfältinduktionslinjer. de är orienterade från nordpolen till söder, och vid varje punkt vektorn tangens för dessa linjer.

Induktionslinjer finns också inuti magneten, så de är stängda linjer och deras inre orientering är från sydpolen till nordpolen. Liksom kraftledningar kan induktionslinjer inte korsa varandra och är tätare där fältet är mest intensivt.