Fysik

Magnetfält


Enhetligt magnetfält

På liknande sätt som det enhetliga elektriska fältet definieras det som fältet eller en del av det där den magnetiska induktionsvektorn Den är densamma på alla punkter, dvs den har samma modul, riktning och riktning. Således görs dess representation med hjälp av induktionslinje med parallella och lika åtskilda linjer.

Insidan av de U-formade magneterna ungefär är ett enhetligt magnetfält.