Fysik

Hall effekt


1879, under experiment som gjordes för att direkt mäta signalen om laddningsbärare i en konduktör Edwin H. Hall insåg ett märkligt fenomen.

Vid den tidpunkten var det redan känt att när ledningen som passerade med elektrisk ström utsattes för ett magnetfält utsattes belastningarna i denna ledare för en kraft som fick dess rörelse att ändras.

Vad Edwin Hall beskrev var emellertid uppkomsten av negativt laddade och positivt laddade regioner i ledaren, vilket skapade ett magnetfält vinkelrätt mot fältet som genererades av huvudströmmen.

I hans ära blev denna effekt känd som Hall Effect.

Video: Der Hall-Effekt Die Hall-Sonde Gehe auf & werde #EinserSchüler (November 2020).