Fysik

Ordbok - O


  • våg: del av fysiken som studerar alla slags vågor och deras utbredning.
  • våg: Störning som sprider sig i ett kontinuerligt medium. Koncentriska linjer eller ytor som produceras i en vätskemassa när en av dess punkter har fått en puls.
  • ohm: enhet som utses av det internationella mätsystemet (SI) för mätning av elektriskt motstånd, symboliserat med Ω.
  • oscillation: Svängande handling eller effekt. Periodisk rörelse där möblerna beskriver banan ibland i en eller annan riktning, liksom fallet med pendeln bort från dess stabila och övergivna jämviktsposition. Ömsesidig rörelse. Uppsamling av laddningar och urladdningar, motiverade av den elektromagnetiska energin lagrad i en krets.
  • oscillator: Det oscillerar. Enhet bildad av en elektronisk ventil och en spole som används för att producera växelström.
  • oscilloskop: Instrument som gör elektriska svängningar synliga, används ofta av videooperatörer för att justera bilderna som ska överföras.
  • ozon: Lätt blåaktig gas, med en främmande lukt, vars molekyl består av tre syreatomer och som utvecklas under påverkan av elektriska urladdningar.


Video: Pekbok Med Djur. Lär Dig Djurens Namn Och Läten. Utbildande Barnprogram (December 2021).