Fysik

Ordbok - V


  • vakuum: Det ockuperas inte av någonting; som innehåller ingenting; Tom, dumpad. Utrymme där det inte finns något atmosfäriskt tryck. Absolut eller nästan absolut tömning, eller yttre luft- eller gaskänsla. Det tomma utrymmet som är tänkt att existera mellan himmelkropparna.
  • förångning: Byt från flytande till gasformigt tillstånd.
  • hastighetsmätare: enhet som mäter omedelbar hastighet.
  • vertikal: vinkelrätt mot horisontplanet; som följer rörledningen.
  • vektor: Kvantitet som för dess fullständiga specifikation kräver en kvantitet, riktning och riktning; Det representeras vanligtvis av ett linjesegment vars längd anger vektorns storlek och vars riktning indikeras av en pilspets i ena änden av segmentet.
  • volt: Enhet för elektrisk potential eller elektrisk spänning och elektromotorisk kraft; skillnad i elektrisk potential mellan ändarna på en ledare med 1 ohm internationellt motstånd över en oändlig ström på 1 internationell ampere.
  • voltmeter: Instrument med hög resistans för att mäta potentialskillnaden mellan två punkter i volt.


    Video: Pekbok Med Djur. Lär Dig Djurens Namn Och Läten. Utbildande Barnprogram (December 2021).