Fysik

Ordbok - J


  • Joule: Praktisk värmeenhet eller arbete, motsvarande den energi som produceras på 1 sekund av en ström på 1 amp som passerar genom ett motstånd på 1 ohm; motsvarar 107 ergs eller 0,102 kg.


Video: Biblical Series I: Introduction to the Idea of God (Oktober 2020).