Fysik

Ordbok - N


  • newton: Maktenhet i det internationella systemet (SI), lika med 105 dyn.
  • neutron: en av de grundläggande partiklarna som utgör materien. Dess massa är 1,675 x 10-27 kg, ungefär 0,125% större än protonen. Det har ingen elektrisk laddning. Det är en beståndsdel av alla kärnor utom för vanligt väte.
  • kärna: positivt laddad centralmassa av en atom som orbitalelektronerna är i. Den är sammansatt av protoner och neutroner och innehåller nästan hela atomens massa.
  • massantal: summan av antalet protoner och neutroner som finns i en atomkärna. Atomer med samma element kan ha olika massantal enligt isotopen i fråga.


Video: This Rare Cheese Is Infested With Live Maggots (December 2021).