Kemi

Döbereiner


Johann Wolfgang Dobereiner var en kemist född 13 december 1780 i Tyskland. Han var författare till triadlagarna i det periodiska systemet.

Han var tränares son och hade minskat sin formella utbildning. Hon lärde sig själv och tidigt som 14-åring gick hon till assistent på ett apotek. Hans tidiga kemiska kunskap fångade ögat på Karl August, som säkerställde honom en nominering till Yena universitet. Hans klasser deltog ofta av Goethe, som visade stort intresse för vetenskaperna. Många gånger mer än dina skrifter.

Han arbetade som kemiprofessor vid Yena University. År 1829 insåg Dobereiner att det nyligen upptäckta bromelementet hade egenskaper som tycktes ligga halvvägs mellan klor och jod. Dessutom att deras atomvikt var mitt i dessa två element.

Han började studera listan över kända element och noterade deras egenskaper och atomvikter. Hittade ytterligare två grupper med samma mönster. Han namngav dessa grupper Triad.

Han inledde omfattande forskning för att identifiera fler element och grupper, men lyckades bara gruppera 9 element av 54 kända vid den tiden. Dobereiner triaderna ansågs av tidens forskare som en slump.

Upptäckten var viktig för utvecklingen av optisk glatteknologi. Dobereiner dog den 24 mars 1849.