Fysik

Glödlamptermometer


Enheten som visas på video på denna länk, trots det okonventionella formatet, fungerar som en termometer.

Låt oss först tolka föremålet som en fysisk anordning: Den nedre lampan fungerar som en behållare av vätska, medan förbindelsen mellan de två glödlamporna är genom ett spiralkapillärrör.

Denna "termometer" kan mäta skillnaden mellan temperaturen i varje glödlampa och dess funktion förklaras lätt baserat på den isometriska transformationen av luften i varje reservoar:
Med tanke på att båda glödlamporna initialt utsätts för samma temperatur måste trycket hållas utjämnat och ingen rörelse av vätskan observeras.

I ett andra steg värms den nedre lampan med hjälp av handens värme, som visas i videon. I detta fall blir temperaturen på den nedre lampan högre än den för den övre lampan, liksom trycket i var och en av de två.

Enheten tenderar att utjämna trycket i båda glödlamporna genom att "trycka" vätska in i den övre glödlampan. Vätskans rörelse underlättas fortfarande på grund av spiralrörets kapillär. Detta har effekten som visas i videon.

Bubblan av vätskan i den övre delen sker när förutom vätskan luften i den nedre behållaren sugs från den övre delen av anordningen.
Se experimentvideo:
// /