Fysik

Termometriapplikationer


Termometri är den gren av fysik som studerar temperatur och de olika skalorna som uppfunnits över tid.

Det är på grund av studiet av termometri att temperaturmätningsutrustning, såsom kvicksilvertermometrar, bör vara ...

Termometri har utvecklats mycket under de senaste 2 århundradena på grund av de mikroskopiska studier som började utvecklas sedan dess. Tidigare makroskopisk kunskap utvidgades och reviderades så att alla brister i teorierna kunde lösas.


Video: Live PD: Gonna Need a Bigger Car Season 4. A&E (December 2021).