Fysik

Wave-applikationer


Studien av vågor, både mekaniska och elektromagnetiska, är en av de mest utvecklade fysikdelarna under de senaste århundradena och en av de mest möjliga förbättringarna i nuvarande modeller.

Att känna till vågornas egenskaper gör det möjligt att studera naturliga svängningsfrekvenser för anläggningsarbeten och används allmänt för att undvika framtida problem i dem.

Det är också på grund av förståelsen av vågorna, i detta fall elektromagnetiska, att framsteg inom kommunikationsområdet skulle kunna utvecklas, främst via satellit och radio.


Video: Samsung Wave 3 - Full Review - Teil 2 - Allgemeine Informationen und alltägliche Applikationen (December 2021).