Fysik

Magnetfältapplikationer


Studien av det markbundna magnetfältet gjorde det möjligt att förstå navigationsinstrument med större precision, till exempel kompasser och därmed studiet av magneter och magneter.

Det var också på grund av framstegen i dessa studier att elektromagneterna utvecklades, vilket möjliggjorde automatisering av olika delar av industriella processer.