Kemi

Från Broglie


Louis-Victor-Pierre-Raymond, sjunde hertigen av Broglie, var en fransk fysiker av en ädelfamilj född i Dieppe den 15 augusti 1892.

Han började studera historia och bokstäver, men påverkades av sin bror Maurice de Broglie, tidens experimentfysiker, började intressera sig för problem med fysik och matematik.

Han studerade röntgenbilder med sin bror och avslutade senare sin doktorsexamen på detta område. I denna artikel introducerar de Broglie teorin om elektronvågor, som inkluderar teorin om våg-korpuskeltualitet. Elektronen har våg- och materiebeteende. Hans studie bygger på idéerna från Max Planck och Albert Einstein.

Från detta arbete kommer ett nytt fysikområde, vågmekaniken. 1928 utsågs han till professor i teoretisk fysik vid universitetet i Paris. De Bloglie får Nobelpriset i fysik för sitt dualistiska arbete 1929.

1933 blev han medlem av Paris Academy of Sciences. 1924 utsågs han till livstidssekreterare för matematiska vetenskaper. 1944 gick han med i French Academy och fyra år senare valdes han till en utländsk medlem av United States National Academy of Sciences.

Mot slutet av sin karriär utvecklar han en kausal förklaring av kvantmekanik, i motsats till den sannolikhetssyn som dominerar kvantmekaniken. År 1950 förfinades denna teori av David Bohm. Idag kallas det för Bohm-tolkning. Louis de Broglie dog den 19 mars 1987 i Paris.