Fysik

Joseph Louis Lagrange


Joseph Louis Lagrange (1736 - 1813) var en fransk-italiensk matematiker och astronom. Son till en tjänsteman föddes i Turin, Italien. Även om hans far ville att han skulle vara advokat dras Lagrange till matematik och astronomi efter att ha läst ett papper av astronom Halley.

Vid sexton började han studera matematik på egen hand, och vid nitton år tilldelades han en lärarplats vid Royal Artillery School i Turin. Året därpå skickade Lagrange Euler lösningar på några kända problem med nya metoder som så småningom blomstrade med en gren av matematik som kallas Calculus of Variations.

Vid tjugofem ansågs han av många av sina samtida vara den största levande matematikern.

1776 valde han på Eulers rekommendationer till sin efterträdare och tillträdde som chef för Berlin Academy. Efter tjugo år i Berlin flyttade han till Paris på inbjudan av Louis XVI, där han i allt väsentligt ägnade sig åt didaktiska avhandlingar som sammanfattade matematikens uppfattning.

Din familj har alltid levt blygsamt. Lagrange rapporterade själv att om hans familj hade pengar, skulle han inte ha följt sitt yrke, matematik. Trots sin berömmelse var han alltid en blyg och blygsam man. Efter hans död 1813 begravdes han med utmärkelser i Pantheon.