Kemi

Guldberg


Cato Maximilian Guldberg var en norskfödd kristen kemist och matematiker, nu Oslo. Född år 1836.

Tillsammans med sin svärbror Peter Waage formulerade han den kemiska lagen om massverkan som en funktion av reagensens hastighet och koncentration och bestämde om denna reaktion skulle vara reversibel när det gäller reagenskoncentrationer.

Han ägnade sig åt studiet av termodynamik. Han började sina akademiska studier vid University of Christianity. Han undervisade på Royal Military School. Senare var han professor i tillämpad matematik vid samma universitet.

År 1864 formulerade de tillsammans med Waage massan lag. De studerade också effekten av temperatur på hastigheterna för kemiska reaktioner. Det tog 15 år innan hans verk erkändes av tidens franska och tyska forskare.

Hans verk gjordes på norska och översattes senare till franska. 1870 studerade Guldberg variationen av stelningstemperatur och ångtryck genom att lösa upp en förening i en ren vätska.
Död i Norge vid 66 år.

Video: WWE Guldberg vs Brock lesnar latest (Augusti 2020).