Fysik

Charles Augustin Coulomb


Den franska fysikern Charles de Coulomb (1736 - 1806) började sin forskning inom området elektricitet och magnetism för att delta i en tävling som öppnades av Académie des Sciences i Paris om tillverkning av magnetiserade nålar. Hans studier ledde till den så kallade Coulomb-lagen.

Charles-Augustin de Coulomb föddes i Angoulême den 14 juni 1736. Han tillbringade nio år i Västindien som militäringenjör och ägnade sig under sin professionella verksamhet åt undersökningar av tillämpad mekanik. Tillbaka i Frankrike blev han intresserad av elstudier. Publiceringen av många artiklar med stor återverkning i de vetenskapliga medierna fick honom tillträde till Academie des Sciences 1781.

Han började studera hur man utvärderar magnetisk kraft i en magnetiserad stång. För detta ändamål tänkte han torsionsbalansen, liknande den som den engelska fysikern och kemisten Henry Cavendish använde för att mäta gravitationskraft. Resultaten av hans forskning publicerades från 1785 till 1789 i Memoires de l'Académie Royale des Sciences (Memories of the Royal Academy of Sciences).

Coulombs experiment på effekterna av attraktionen och avvisningen av två elektriska laddningar gjorde det möjligt för honom att upptäcka att Newtons lag om universell attraktion också gällde el. Han etablerade sedan lagen om elektriska attraktioner, enligt vilka krafterna för attraktion eller avstötning mellan de elektriska laddningarna är direkt proportionella mot laddningarna (massorna) och omvänt proportionell mot kvadratet på avståndet mellan dem. Coulomb dog i Paris den 23 augusti 1806.


Video: Charles-Augustin de Coulomb (Juni 2021).