Fysik

André-Marie Ampère


André-Marie Ampère (1775-1836) var en fransk fysiker, filosof, forskare och matematiker som gav viktiga bidrag till studiet av elektromagnetism.

Han föddes i Poleymieux, nära Lyon, Frankrike 1775. Han var professor i analys vid Polytechnic School of Paris och Collège de France. 1814 valdes han till medlem av Academy of Sciences. Han arbetade med olika grenar av mänsklig kunskap och lämnade viktiga verk, särskilt inom fysik och matematik.

Från experimenten som gjordes av dansken Hans Christian Oersted på den elektriska strömens magnetiska effekt, kunde han strukturera och skapa teorin som möjliggjorde konstruktionen av ett stort antal elektromagnetiska enheter. Dessutom upptäckte han lagarna som reglerar attraktioner och avvisningar av elektriska strömmar i sig. Han tänkte galvanometern, uppfann den första elektriska telegraf och i samarbete med Arago elektromagneten.

Bland sina verk lämnade han oavslutat essä om vetenskapsfilosofin, där han började klassificera människans kunskap. publicerat Recueil d'Observations électro-dynamiques; Theory of Phenomènes elektrodynamier; Förutsättningar för teorin om fenomènes elektrodynamier; Överväganden om jeuens matematikteori; Essai sur la philosophie des sciences.

I hans ära gavs namnet på ampere (symbol: A) till mätenheten för den elektriska strömens intensitet.

André-Marie Ampère dog den 10 juni 1836 i Marseilles, Frankrike, vid en ålder av femtiotvå och begravdes i Cimetiere de Montmartre, Paris.