Kemi

Simulerad online


Online-simuleringssystemet har utvecklats för att hjälpa eleven att förbereda sig för tentamen och tävlingar.

Efter att ha löst frågorna kontrollerar eleven omedelbart hur hans resultat var.

För att komma igång, välj bara antalet frågor och innehåll som du tänker utföra hågan på. Bra studier!