Kemi

Formler - kemisk kinetik


där:
Vm = medelhastighet (mol / L / s)
koncentrationsområde (mol / L)
tidsvariation (er, min)
modul

Tips:

Modul används eftersom resultatet måste vara positivt eftersom det inte finns någon negativ hastighet.

Att vara den kemiska reaktionen:

Att vara den kemiska reaktionen:

Ett sätt att i de exotermiska och endoterma reaktionsgraferna beräkna aktiveringsenergin och den aktiverade komplexa energin. Förändringen i entalpi kan också beräknas genom entalpi av reagens och entalpi av produkter.


där:

Katalysatoraktiveringsenergi

Katalysatorn ökar hastigheten för den kemiska reaktionen men deltar inte i reaktionen.
Notera i graferna att med närvaron av katalysatorn minskar aktiveringsenergin.

Använd följande formel för att hitta hastighetslagen:

För en generisk reaktion har vi:


där:
V = reaktionshastighet
K = hastighetskonstant
A = molkoncentration av A
B = molkoncentration av B
X och Y = experimentellt bestämda exponenter

Hastighetslagen kan också indikera reaktionsordning och molekylitet.

Tips: Snabblagstiftningen är viktig eftersom den bestämmer reaktionsordning. Genom att känna till reaktionsordning, kan man förutsäga vad som händer med hastigheten för en given kemisk reaktion när man ändrar koncentrationen av ett av reagensen.

              

 

             

       


Video: Reaktionshastigheter (November 2021).