Kemi

Bensin


Bensin, erhållen genom fraktionerad destillation av olja, har modifierats med utvecklingen av oljeindustrin och förbränningsmotorer.

Kolväten, komponenter i bensin, är medlemmar i paraffin-, olefin-, naften- och aromatiska serier, och deras relativa andelar beror på oljan och produktionsprocesserna som används.

Idag är bensinutgångar från raffinaderier tillverkade av noggrant balanserade blandningar av dessa kolväten för att uppfylla kraven på motorns prestanda.

En bensin för konsumtion består av en blandning av två, tre eller flera komponenter erhållna i olika raffineringsprocesser och kan också tillsättas med andra föreningar såsom toluen, xylener, vattenfri etanol, metanol och andra speciella tillsatser för specifika ändamål, inklusive: antioxidanter och anti-knock-medel.


Video: TANKAR BENSIN I DIESELBIL! (December 2021).