Kemi

Varför ska vi inte bortskaffa batterier i vanligt avfall?


Den enorma ökningen i användningen av mobiltelefoner, datorer, videokameror, stereon och så många andra elektroniska enheter har lett till en mycket hög ökning av batterier.

Många av dessa batterier är tillverkade av tungmetaller som kvicksilver, kadmium, nickel och ämnen som innehåller dessa metaller.

Dessa ämnen är mycket giftiga och skadar kroppen. Det har kumulativ effekt.

Beroende på koncentration kan de orsaka långvarig sjukdom i nervsystemet, njurar, ben etc. Det kan till och med orsaka cancer.

    

Faran med detta material är hur det kastas. Ofta felaktigt. Vanligtvis hamnar de i vanliga dumpar.

Med tiden läcker kasserade batterier och läckor vätskor som förorenar marken, grundvattnet och till och med når floder och sjöar.

Av denna anledning bör vi bortskaffa batterier på lämpliga platser där de samlar in detta material för återvinning och inte i vanligt avfall.