Kemi

Bensinoktan


För att en bil ska fungera bra måste en blandning av bensin och luft sprutas inuti.

Inuti bilen får blandningen en elektrisk gnista och exploderar och bildar gaser.

Dessa gaser ökar trycket inuti förbränningscylindern, vilket får en kolv att röra, vilket får motorn att gå.

Det är intensiteten på den energi som släpps ut under explosionen som får bilen att röra sig.

Beroende på blandningen kan bensin, när den komprimeras, explodera i förväg, vilket minskar explosionens intensitet.

Bra bensin om den har hög tryckhållfasthet utan för tidig explosion.

Forskare använder två kolväten som standard för att mäta bensinkvaliteten. Heptan, som har mycket lågt motstånd mot kompression, ges värdet 0 (noll) och 2,2,4-trimetyl-pentanisoktan, som har hög tryckhållfasthet, värdet 100 (hundra).

Så en 90 oktan bensin är en som uppträder som om det var en blandning av 10% heptan och 90% isoktan.