Kemi

Vad är en emulsion?


Det är en blandning av två blandbara vätskor (som inte blandas). Den mest vätska är dispergeringsmedlet och den minsta vätskan är den dispergerade, fördelad i mycket små diffusa droppar i suspension.

Emulsion är således en kolloidal dispersion i vilken både dispergeringsfasen och den dispergerade fasen är i vätskefasen. Det vill säga emulsioner består av en kolloid i vilken små partiklar av en vätska är dispergerade i en annan vätska.

Uttrycket emulsion kommer från latin emulsu vilket betyder mjölkad på grund av de flesta emulsions mjölkiga utseende.

Emulsioner är instabila, men vissa ämnen kan fungera som emulgeringsmedel, vilket ger emulsionsstabilitet.

En emulsion har långa kedjor och atomer fästa med en polär ände och den andra apolära änden, såväl som tvättmedel och tvålmolekyler.

Vissa emulsioner: mjölk, krämer, majonnäs.