Kemi

Vad är Tyndall-effekten?


Tyndall-effekten är en optisk spridnings- eller spridningseffekt av ljus orsakat av partiklar i en kolloidal spridning. Detta innebär att dammpartiklar, till exempel hängande i luften, kan vara synliga genom en ljusstråle genom träden.

Detta fenomen observerades först av Michael Faraday 1857. Effekten studerades senare av den engelska fysikern John Tyndall.

Genom detta fenomen är det också möjligt att se vattendropparna som bildar dimman genom bilens strålkastare. Även en strålkastars ljusstråle med hjälp av en behållare som innehåller gelatin.