Kemi

Titel () och procent (%)


Det är förhållandet mellan löst ämne och lösningsmedel i en lösning angiven i procent (%). Procentsatserna kan vara:

- Procentandel massa / vikt eller vikt / vikt:% m / m; % vikt / vikt

- Procentmassa / volym:% m / V; % vikt / volym

- Procentandel volym / volym:% v / v

Exempel:

20,3% NaCl = 20,3 g i 100 g lösning

50% NaOH = 50 g NaOH i 100 ml lösning (m / v)

46% etanol = 46 ml etanol i 100 ml lösning (v / v)

Titeln har ingen enhet. Det är måttlöst. Det sträcker sig från 0 till 1.

Procentandelen sträcker sig från 0 till 100.

eller

Så här hittar du procenttalet efter titel:

Förhållandet mellan gemensam koncentration, densitet och titel:

     

Förhållandet mellan andra kvantiteter:

Eller helt enkelt:


 

Följ exemplen:

1) En lösning innehåller 8 g NaCl och 42 g vatten. Vad är lösningens masstitel? Och din procentuella titel?

                        % = ?
                          
               
                                                                         
                                  
   
                                   

2) På etiketten på en HCl-flaska finns följande information:

massprocenttitel = 36,5%
densitet = 1,18 g / ml

Vilken är molariteten hos denna syra?

Förvandla procent till titel:

Använd sedan formeln:För att hitta molaritet:Video: Senidah x RAF Camora - 100% (November 2020).