Kemi

Demokritos


Democritus of Abdera var en viktig grekisk filosof som bodde från 460 till 370 f.Kr. Han var en lärjunge till Leucippus av Miletus (grekisk filosof). Han var också astronom och matematiker.

Hans idéer om atomism var att all materia bestod av små partiklar, som han namngav atomer, vilket betyder odelbara partiklar. Grekiskt ord där den betyder nej och vi har betyder bit.

Det är inte klart om dessa atomistiska idéer var hans egna eller de som hans mästare Leucipo. För Democritus var universum oändligt, där det fanns många andra liknande världar som vår.

Det finns poster som han skrev om 90 verk. En berömd fras från Democritus:

"Allt i universum är resultatet av chans och nödvändighet."

Video: Naturfilosoferna: Demokritos (Augusti 2020).