Kemi

Hur hanterar forskare radioaktiva material?


Radioaktiva material hanteras vanligtvis i utrustning som kallas ”handskboxar”.

Materialet ska placeras i en låda som är stängd och operatören bär handskar som appliceras på lådväggarna. På detta sätt skyddas operatören och miljön från radioaktiva utsläpp.

Om radioaktivt material är gammasändande, utöver alfa- och beta-strålning, bör hantering göras med fjärrkontroll och utsläppsabsorberande materialnät.

Rumets väggar, där de radioaktiva materialen är, är gjorda av 10 cm tjockt bly.


Video: The Choice is Ours 2016 Official Full Version (November 2021).