Kemi

Vad betyder TNT?


Förkortningen TNT står för trinitrotoluen. Det är ett gult sprängämne och smälter vid 81 ° C. erhålles genom nitrering av toluen.

Även om det är okänsligt för värme och chock, omorganiseras dess atomer i produkter som är tusen gånger större än originalen.

Produkterna som bildas är vattenånga, koldioxid och kvävgas.

Eftersom TNT är okänsligt för chock, friktion eller agitation måste den utlösas av en detonator för att få den att explodera.

         


Video: TNT-TROLLKARLEN!! . u200d (December 2021).