Kemi

Varför ska man inte dricka destillerat vatten?


Destillerat vatten är vatten som erhålls genom destillationsprocessen. Det är nästan rent, saltfritt.

Människan ska inte dricka detta vatten eftersom det innehåller mycket lite salt löst i det och kan till och med späda ut kroppens salter.

Därför är det skadligt och bör inte intas.

Om maten kontrolleras med de joner som vår kropp behöver, kan destillerat vatten konsumeras. Det kan också förhindra eller minska risken för njursten.

I många asiatiska länder säljs destillerat dricksvatten. Men detta mineralfria vatten är inte bra för någon eftersom dess effekt beror på många faktorer, de flesta som vi inte kontrollerar.

Kan orsaka jonbrist och demineralisering. I vissa fall kan det orsaka diarré.